இளநீர் யாரெல்லாம் குடிக்க கூடாது தெரியுமா?

இளநீர் யாரெல்லாம் குடிக்க கூடாது தெரியுமா? (Video)

இயற்கையின் வரப்பிரசாதமான இளநீரில் எண்ணற்ற மருத்துவ பலன்கள் இருந்தாலும், ...